Zaproszenie

ENGLISH VERSION 

 

                  

 

 

Szanowni Akustycy!

Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w XLV Szkole Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki. Mamy nadzieję, że to kolejne – już dziewiąte – pięciolecie zachęci wszystkich sympatyków tej konferencji do spotkania się, podtrzymania już nawiązanych i nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Zapraszamy wszystkich indywidualnych uczestników do zaprezentowania swoich prac teoretycznych, eksperymentalnych, pomiarowych, normatywnych itd. z zakresu szeroko rozumianej akustyki środowiska i wibroakustyki. W szczególności zachęcamy różne firmy do przedstawienia swoich osiągnięć w tym zakresie w formie prezentacji i/lub wystawy. Rok temu gościliśmy cztery takie firmy (B&K Polska, ECTest Systems, Systemy Pomiarowe, Svantek) i liczymy na poszerzenie grona tych uczestników naszej Szkoły.

Najbliższe wydanie Szkoły po raz drugi odbędzie się w nowej formule, w której większy nacisk kładziemy na akustykę środowiska. Z tego względu mile widziane są prace poświęcone klimatowi akustycznemu, krajobrazowi akustycznemu i ekologii akustycznej. Ciągle ważne są także prace dotyczące hałasu o różnych częstotliwościach i w różnych środowiskach.

W imieniu organizatorów
Roman  Bukowski

 

 

 

Termin rejestracji upływa 31 stycznia 2017 roku