Przed konferencją wydane zostaną Materiały LI Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki. Szczegółowe zasady przygotowania tekstów są dostępne w dokumencie "Instrukcje dla Autorów" ("Instrukcja dla Autorów w pliku PDF"). Uprzejmie prosimy o dostarczenie wersji elektronicznej w postaci pliku Word-a (*.doc) i w postaci pliku Adobe (*.pdf). Materiały te otrzymają wszyscy uczestnicy konferencji podczas rejestracji.

Wydawcą materiałów konferencyjnych jest Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Od kilku lat referaty prezentowane na konferencjach współorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Akustyczne są anonsowane w głównym wydawnictwie tego Towarzystwa, a mianowicie w Archives of Acoustics. Zachęcamy wszystkich Autorów do przygotowania odpowiednich materiałów zgodnie z Instrukcją przygotowania abstraktów do AA.

Proszę również rozważyć możliwość przygotowania prezentowanych prac w wersji akceptowanej w zeszycie Archives of Acoustics. Dla wybranych prac istnieje możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki publikacyjnej.

 

Termin nadsyłania abstraktów: 31 styczeń 2024 r.