Komunikat nr 1

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję,

że Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego

podjął decyzję o organizacji

50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk 22-25 lutego 2021 r.

XLIX Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Szczyrk 22-26 lutego 2021 r.

 

w trybie tradycyjnym – kontaktowym w Hotelu META.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronach www Konferencji.

 

Jednocześnie, mając na uwadze bardzo poważną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, Zarząd OG PTA rozważa możliwość przeprowadzenia Konferencji w trybie on-line. W trybie on-line Konferencje miałyby wspólną Sesję Jubileuszową w dniu 22 lutego 2021 r. oraz indywidualne Sesje dla każdej z Konferencji w dniu 23 lutego 2021 r.

 

Ostateczną decyzję, w którym trybie Konferencje zostaną przeprowadzone Zarząd OG PTA podejmie w dniu 28 grudnia 2020 r. – decyzja zostanie zamieszczona na stronach www Konferencji. W dniu 28 grudnia 2020 r. powinien być znany stan prawny, jaki będzie obowiązywał w terminie organizacji Konferencji, i jednocześnie dla uczestników Konferencji będzie utrzymana możliwość dokonania opłat konferencyjnych w 2020 roku.

 

Z poważaniem

Franciszek Witos

Gliwice, 2020-11-04

 


Komunikat nr 0

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego podjął decyzję o przystąpieniu do organizacji

50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk 22-25 lutego 2021 r.

XLIX Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Szczyrk 22-26 lutego 2021 r.

Organizatorzy Konferencji dokonali rezerwacji Hotelu META w terminie Konferencji i prowadzą stosowane działania organizacyjne.

Dalsze informacje będą wkrótce umieszczane na stronach Konferencji.

 

Z poważaniem

Franciszek Witos