Konferencja rozpocznie się obiadem w dniu 2021-02-22 (poniedziałek) i kończy śniadaniem w dniu 2021-02-26 (piątek).

Tradycyjnie, czas do obiadu przeznaczony jest na rekreację i uprawianie sportów zimowych. Obrady konferencji odbywają się po obiedzie i wieczorem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału czasu.


Obrady podzielone są na sesje możliwie jednorodne tematycznie trwające od 2 do 3 godzin. Czas trwania referatów jest deklarowany przez referujących. W większości przypadków referaty trwają 20 min (łącznie z dyskusją). Obrady sesji odbywają się pod kierunkiem przewodniczącego, który jest uznanym specjalistą z danej dziedziny akustyki. W czasie przerwy miedzy sesjami (około 15 minut) podawane są napoje ciepłe i zimne oraz drobne słodycze.