Zapraszamy na seminarium f-my SVANTEK:

"Akustyka Budowlana. Problematyka pomiaru izloacyjności akustycznej przegród budowlanych oraz wskaźnika zrozumiałości mowy."

Organizatorzy OGPTA oraz firma SVANTEK

Zapisy i harmonogram