Announcement no. 1

 

Ladies and Gentlemen

 

I am kindly informing you,

that the Board of the Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society

has decided to organise

50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics, February 22-25, 2021, Szczyrk, Poland

XLIX Winter School of Environmental Acoustics and Vibroacoustics, February 22-26, 2021, Szczyrk, Poland

 

in the traditional-contact mode at the META Hotel.

Detailed information is available on the website of each Conference.

 

At the same time, having regard to the very serious situation related to the epidemic threat,

The Board of OG PTA is considering the possibility of conducting the Conferences on-line. On-line, the Conferences would have a joint Jubilee Session on February 22, 2021 and individual Sessions for each Conference on February 23, 2021.

 

The final decision on which mode (traditional – contact or on-line) the Conferences will be conducted will be taken by the Board of OG PTA on December 28, 2020 (the decision will be posted on the Conference website). On December 28, 2020, the legal status that will apply when the Conference will be organized should be known, and at the same time, the Conference participants will be able to pay conference fees in 2020.

 

Best regards

Franciszek Witos

Gliwice, 2020-11-04

 

Announcement no. 2

(2020-12-28)

 

Ladies and Gentlemen

 

I am kindly informing you,

that the Board of the Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society

has made a decision on postponing the organization of the Conferences planned for 2021

to 2022 and invites you to:

-   50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics,

February 28 - March 3, 2022, Szczyrk, Poland

- XLIX Winter School of Environmental Acoustics and Vibroacoustics,

February 28 - March 4, 2022, Szczyrk, Poland

The Conferences are intended to be organized in the traditional-contact mode at the META Hotel. Such a solution will ensure solemn celebration of the jubilee, the high scientific level and fruitful exchange of thoughts.

 

At the same time, as the scientific editor of the scientific monograph "ACOUSTICS, ACUSTOELECTRONICS and ELECTROTECHNICS" I am pleased to inform you that the monograph has been prepared and is within the process of publishing.

 

The Board of the Upper Silesian Division of the Polish Acoustic Society anticipates additional activities in 2021, which we will inform you about.

 

Best regards

Franciszek Witos

Gliwice, 2020-12-28

 

 

 

 

Announcement no. 1

(2020-11-04)

 

Ladies and Gentlemen

 

I am kindly informing you,

that the Board of the Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society

has decided to organise

50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics, February 22-25, 2021, Szczyrk, Poland

XLIX Winter School of Environmental Acoustics and Vibroacoustics, February 22-26, 2021, Szczyrk, Poland

 

in the traditional-contact mode at the META Hotel.

Detailed information is available on the website of each Conference.

 

At the same time, having regard to the very serious situation related to the epidemic threat,

The Board of OG PTA is considering the possibility of conducting the Conferences on-line. On-line, the Conferences would have a joint Jubilee Session on February 22, 2021 and individual Sessions for each Conference on February 23, 2021.

 

The final decision on which mode (traditional – contact or on-line) the Conferences will be conducted will be taken by the Board of OG PTA on December 28, 2020 (the decision will be posted on the Conference website). On December 28, 2020, the legal status that will apply when the Conference will be organized should be known, and at the same time, the Conference participants will be able to pay conference fees in 2020.

 

Best regards

Franciszek Witos

Gliwice, 2020-11-04

Komunikat nr 2

2020-12-28

 

 

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję,

że Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego

podjął decyzję o przesunięciu terminu organizacji Konferencji zaplanowanych na rok 2021

na rok 2022 i zaprasza na:

-    50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics,

Szczyrk 28 lutego – 3 marca 2022 r.,

-    XLIX Szkołę Zimową Akustyki Środowiska i Wibroakustyki,

Szczyrk 28 lutego – 4 marca 2022 r.

Planowane jest przeprowadzenie Konferencji w trybie tradycyjnym-kontaktowym w Hotelu META. Takie rozwiązanie zapewni uroczyste obchody jubileuszowe, wysoki poziom naukowy oraz owocną wymianę myśli.

 

Równocześnie, jako redaktor naukowy monografii naukowej „ACOUSTICS, ACUSTOELECTRONICS and ELECTROTECHNICS” z przyjemnością informuję, że monografia została przygotowana i jest w trakcie procesu wydawniczego.

 

Zarząd  Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego, przewiduje dodatkowe działania w 2021 roku,  o których będziemy Państwa sukcesywnie  informowali.

 

Z poważaniem

Franciszek Witos

Gliwice, 2020-12-28

 

 

Komunikat nr 1

2020-11-04

 

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję,

że Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego

podjął decyzję o organizacji

50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk 22-25 lutego 2021 r.

XLIX Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Szczyrk 22-26 lutego 2021 r.

 

w trybie tradycyjnym – kontaktowym w Hotelu META.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronach www Konferencji.

 

Jednocześnie, mając na uwadze bardzo poważną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, Zarząd OG PTA rozważa możliwość przeprowadzenia Konferencji w trybie on-line. W trybie on-line Konferencje miałyby wspólną Sesję Jubileuszową w dniu 22 lutego 2021 r. oraz indywidualne Sesje dla każdej z Konferencji w dniu 23 lutego 2021 r.

 

Ostateczną decyzję, w którym trybie Konferencje zostaną przeprowadzone Zarząd OG PTA podejmie w dniu 28 grudnia 2020 r. – decyzja zostanie zamieszczona na stronach www Konferencji. W dniu 28 grudnia 2020 r. powinien być znany stan prawny, jaki będzie obowiązywał w terminie organizacji Konferencji, i jednocześnie dla uczestników Konferencji będzie utrzymana możliwość dokonania opłat konferencyjnych w 2020 roku.

 

Z poważaniem

Franciszek Witos

Gliwice, 2020-11-04

 


Komunikat nr 0

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego podjął decyzję o przystąpieniu do organizacji

50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk 22-25 lutego 2021 r.

XLIX Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Szczyrk 22-26 lutego 2021 r.

Organizatorzy Konferencji dokonali rezerwacji Hotelu META w terminie Konferencji i prowadzą stosowane działania organizacyjne.

Dalsze informacje będą wkrótce umieszczane na stronach Konferencji.

 

Z poważaniem

Franciszek Witos

Komunikat nr 2

2020-12-28

 

 

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję,

że Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego

podjął decyzję o przesunięciu terminu organizacji Konferencji zaplanowanych na rok 2021

na rok 2022 i zaprasza na:

-    50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics,

Szczyrk 28 lutego – 3 marca 2022 r.,

-    XLIX Szkołę Zimową Akustyki Środowiska i Wibroakustyki,

Szczyrk 28 lutego – 4 marca 2022 r.

Planowane jest przeprowadzenie Konferencji w trybie tradycyjnym-kontaktowym w Hotelu META. Takie rozwiązanie zapewni uroczyste obchody jubileuszowe, wysoki poziom naukowy oraz owocną wymianę myśli.

 

Równocześnie, jako redaktor naukowy monografii naukowej „ACOUSTICS, ACUSTOELECTRONICS and ELECTROTECHNICS” z przyjemnością informuję, że monografia została przygotowana i jest w trakcie procesu wydawniczego.

 

Zarząd  Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego, przewiduje dodatkowe działania w 2021 roku,  o których będziemy Państwa sukcesywnie  informowali.

 

Z poważaniem

Franciszek Witos

Gliwice, 2020-12-28

 

 

 

Komunikat nr 1

2020-11-04

 

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję,

że Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego

podjął decyzję o organizacji

50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk 22-25 lutego 2021 r.

XLIX Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Szczyrk 22-26 lutego 2021 r.

 

w trybie tradycyjnym – kontaktowym w Hotelu META.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronach www Konferencji.

 

Jednocześnie, mając na uwadze bardzo poważną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, Zarząd OG PTA rozważa możliwość przeprowadzenia Konferencji w trybie on-line. W trybie on-line Konferencje miałyby wspólną Sesję Jubileuszową w dniu 22 lutego 2021 r. oraz indywidualne Sesje dla każdej z Konferencji w dniu 23 lutego 2021 r.

 

Ostateczną decyzję, w którym trybie Konferencje zostaną przeprowadzone Zarząd OG PTA podejmie w dniu 28 grudnia 2020 r. – decyzja zostanie zamieszczona na stronach www Konferencji. W dniu 28 grudnia 2020 r. powinien być znany stan prawny, jaki będzie obowiązywał w terminie organizacji Konferencji, i jednocześnie dla uczestników Konferencji będzie utrzymana możliwość dokonania opłat konferencyjnych w 2020 roku.

 

Z poważaniem

Franciszek Witos

Gliwice, 2020-11-04

 


Komunikat nr 0

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego podjął decyzję o przystąpieniu do organizacji

50th Jubilee Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk 22-25 lutego 2021 r.

XLIX Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki, Szczyrk 22-26 lutego 2021 r.

Organizatorzy Konferencji dokonali rezerwacji Hotelu META w terminie Konferencji i prowadzą stosowane działania organizacyjne.

Dalsze informacje będą wkrótce umieszczane na stronach Konferencji.

 

Z poważaniem

Franciszek Witos