Szanowni Członkowie Oddziału Górnośląskiego PTA,

 

Informuję, że zgodnie z Uchwałą nr 5/2023 WZDA PTA od 01.01.2024 opłata członkowska wynosi:

150 zł członkowie zwyczajni,

75 zł członkowie studenci.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o uregulowanie składek członkowskich. Można tego dokonać - w formie przelewu na konto Oddziału Górnośląskiego PTA - z opisem – składki członkowskie PTA za rok xxxx.

Konto Oddziału: PKO BP S.A. I/O Gliwice, numer konta: 53 1020 2401 0000 0502 0173 8087

 

Przewodnicząca OGPTA
Aneta Olszewska

 


Szanowni Państwo,

 

24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję rozpoczynającą się w 2024 roku.

Wyniki wyborów do wszystkich 71. Komitetów Naukowych PAN znajdują się na stronie Akademii.

Członkami Komitetu Akustyki PAN z naszego Oddziału zostali:

prof. Dariusz Bismor,
prof. Marzena Dzida,
prof. Janusz Kompała,
prof. Tadeusz Pustelny.

Serdecznie gratulujemy !!!

 

Przewodnicząca OGPTA
Aneta Olszewska

 


Szanowni Państwo!

 

Witamy na witrynie internetowej Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Jesteśmy jednym z siedmiu Oddziałów, które tworzą strukturę PTA. Zasięg terytorialny naszego Oddziału formalnie wynika z podziału terytorium pomiędzy nas i naszych najbliższych sąsiadów, czyli Oddziały Wrocławski, Poznański, Warszawski i Krakowski.

Na witrynie tej znajdziecie Państwo podstawowe informacje o Oddziale Górnośląskim PTA, o naszej strukturze organizacyjnej, o władzach OGPTA, o podejmowanych i realizowanych działaniach statutowych, i wiele innych. Mamy nadzieję, że witryna ta zacieśni więzi pomiędzy obecnymi Członkami naszego Oddziału, a także zachęci innych, aby włączyć się w działalność Oddziału i całego PTA.

Życzę Państwu miłego i efektywnego korzystania z tej witryny. Oczekujemy na Państwa uwagi o jej przydatności.

Przewodnicząca OGPTA
Aneta Olszewska