Wszelkie sprawy dotyczące SZ AŚiW można załatwić za pośrednictwem przewodniczącego konferencji:

Dr hab. inż. Artur Nowoświat
Przewodniczący Konferencji
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*****

Wszelkie sprawy dotyczące rejestracji, publikacji oraz programu można załatwić za pośrednictwem sekretarza konferencji:

Dr inż. Iwona Pokorska-Silva
Sekretarz Konferencji
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*****

Wszelkie sprawy finansowe konferencji można załatwić za pośrednictwem skarbnika Komitetu Organizacyjnego:

Dr hab. inż.  Kamil Barczak
Skarbnik Konferencji
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*****

Wszelkie sprawy dotyczące całości konferencji można załatwić za pośrednictwem przewodniczącego OG-Śl PTA, koordynatora konferencji:

Dr inż. Aneta Olszewska
Koordynator Konferencji
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.