Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Górnośląski 
ul. Krzywoustego 2
44 - 100 Gliwice
NIP: 779-20-62-580
Nazwa Banku (Name of the Bank): PKO BP SA, I/O GLIWICE
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Nr konta (Account No): 53 1020 2401 0000 0502 0173 8087