Szanowni Akustycy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich stałych uczestników i sympatyków do wzięcia udziału w jubileuszowej L Szkole Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki. Konferencję tę, jak zawsze, organizujemy dla WAS i WASZA obecność jest podstawą jej sukcesu.

Organizatorzy dokładają starań, aby Jubileuszowe wydanie wypadło odpowiednio okazale. Ale oczekujemy także na Państwa propozycje dotyczące podniesienia rangi naszego wyjątkowego spotkania. Prosimy o kierowanie propozycji na ten temat do członków Komitetu Programowego SZ AŚiW i/lub do organizatorów. Liczymy na to, że wpłynie to na wzrost zainteresowania naszą konferencją.

Jak zwykle, Szkoła ta będzie kolejną okazją do wspólnych spotkań, podtrzymania i nawiązania kontaktów zawodowych i osobistych. Zapraszamy wszystkich indywidualnych uczestników do zgłaszania prac teoretycznych, eksperymentalnych, metrologicznych, normatywnych, itp. poświęconych szeroko rozumianej akustyce środowiska i wibroakustyce. Podobnie jak w poprzednich edycjach Szkoły większy nacisk pragniemy położyć na akustykę środowiska. Z tego powodu szczególnie mile widziane są prace poświęcone klimatowi akustycznemu, pejzażowi akustycznemu i ekologii akustycznej. Niemniej jednak prace dotyczące hałasów o różnych częstotliwościach i w różnych ośrodkach są nadal ważne.Szczególnie zachęcamy różne firmy do prezentowania swoich osiągnięć w tych dziedzinach w formie prezentacji i/lub wystawy. W poprzednich latach gościliśmy takie firmy jak B&K Poland, ECTest Systems, Systemy Pomiarowe, SVANTEK i mamy nadzieję, że to grono uczestników będzie się powiększać.

Szanowni Państwo. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami informację o konferencji rozsyłamy w zasadzie tylko pocztą elektroniczną. Uprzejmie prosimy o aktualizowanie naszej bazy adresowej. Prosimy także o przekazywanie informacji o naszej konferencji wszystkim innym zainteresowanym osobom, których jeszcze nie ma w naszej bazie. Ze względu na odpowiednie przepisy będę prosił każdego z Państwa o wyrażenie zgody na otrzymywanie tych informacji drogą elektroniczną.

Prosimy o kierowanie wszelkich uwag na temat tej witryny na adres dowolnego z organizatorów lub na adres jej webmastera.

 

W imieniu organizatorów
Roman Bukowski