Prezes SVANTEK Wiesław Barwicz

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki (Politechnika Wrocławska)

dr hab. Janusz Kompała (Główny Instytut Górnictwa)

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka (Politechnika Gdańska)

dr hab. inż. Lucyna Leniowska (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan (Główny Instytut Górnictwa)

prof. dr hab. Rufin Makarewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

dr hab. inż Witold Mikulski (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy)

dr hab. inż. Jacek Nurzyński (Instytut Techniki Budowlanej)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Opieliński (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. inż. Marek Pewełczyk (Politechnika Śląska)

dr hab. inż. Janusz Piechowicz (Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr hab. inż. Dariusz Pleban (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy)

prof. dr hab. Anna Preis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

dr inż. Krzysztof Rudno-Rudziński (Politechnika Wrocławska)

dr hab. Ewa Skrodzka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. inż. Stefan Weyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

prof. dr hab. inż.  Jerzy Wiciak (Akademia Górniczo-Hutnicza)