prof. dr hab. inż.

 Wojciech BATKO (AGH)

prof. dr hab. inż.

 Grażyna GRELOWSKA (PGd)

prof. zw. dr hab.

 Edward HOJAN (UAM)

prof. dr hab. inż.

 Jan KAŹMIERCZAK (PŚl)

dr hab.

 Janusz KOMPAŁA (GIG)

prof. dr hab. inż.

 Eugeniusz KOZACZKA (PGd)

prof. dr hab. inż.

 Marek PAWEŁCZYK (PŚl)

dr hab. inż.

 Dariusz PLEBAN (CIOP – PIB)

dr inż.

 Krzysztof RUDNO-RUDZIŃSKI (PWr)

dr hab.

 Ewa SKRODZKA (UAM)

prof. dr hab. inż.

 Antoni ŚLIWIŃSKI (UG)

prof. dr hab. inż.

 Stefan WEYNA (ZUT)

prof. dr hab. inż.

 Jerzy WICIAK (AGH)