Przed konferencją wydane zostaną Materiały XLIX Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki. Szczegółowe zasady przygotowania tekstów są dostępne w dokumencie "Instrukcje dla Autorów" ("Instrukcja dla Autorów w pliku PDF"). Uprzejmie prosimy o dostarczenie wersji elektronicznej w postaci pliku Word-a (*.doc) i w postaci pliku Adobe (*.pdf). Materiały te otrzymają wszyscy uczestnicy konferencji podczas rejestracji.

Wydawcą materiałów konferencyjnych jest Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Od kilku lat referaty prezentowane na konferencjach współorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Akustyczne są anonsowane w głównym wydawnictwie tego Towarzystwa, a mianowicie w Archives of Acoustics. Zachęcamy wszystkich Autorów do przygotowania odpowiednich materiałów zgodnie z Instrukcją przygotowania abstraktów do AA.

Proszę również rozważyć możliwość przygotowania prezentowanych prac w wersji akceptowanej w zeszycie Archives of Acoustics. Dla wybranych prac istnieje możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki publikacyjnej.

 

Termin nadsyłania abstraktów: 31 styczeń 2021 r.

Konferencja rozpocznie się obiadem w dniu 2021-02-22 (poniedziałek) i kończy śniadaniem w dniu 2021-02-26 (piątek).

Tradycyjnie, czas do obiadu przeznaczony jest na rekreację i uprawianie sportów zimowych. Obrady konferencji odbywają się po obiedzie i wieczorem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału czasu.


Obrady podzielone są na sesje możliwie jednorodne tematycznie trwające od 2 do 3 godzin. Czas trwania referatów jest deklarowany przez referujących. W większości przypadków referaty trwają 20 min (łącznie z dyskusją). Obrady sesji odbywają się pod kierunkiem przewodniczącego, który jest uznanym specjalistą z danej dziedziny akustyki. W czasie przerwy miedzy sesjami (około 15 minut) podawane są napoje ciepłe i zimne oraz drobne słodycze.

  pełna opłata
członek PTA
student
osoba towarzysząca**
 pobyt*
 1550 PLN  1550 PLN  1550 PLN  1550 PLN
 opłata konferencyjna
 550 PLN  500 PLN  400 PLN  ---
 SUMA
 2100 PLN  2050 PLN  1950 PLN  1550 PLN

* pobyt zawiera:

- noclegi,

- posiłki (śniadanie, obiad, kolację),

- imprezy towarzyszące:

          - przerwy kawowe,

          - bankiet,

          - wydarzenie specjalne.

 

**WAŻNE: Osoby towarzyszące powinny zarejestrować się na stronie.

 

 

Opłaty wnoszone po 31 stycznia 2021 wzrastają o 100,- PLN (wszystkie kategorie).


Opłaty winny zostać wpłacone na konto bankowe:


Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Górnośląski
ul. Krzywoustego 2
44 - 100 Gliwice
NIP: 779-20-62-580
Nazwa banku: PKO BP SA, I/O GLIWICE
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Numer konta: 53 1020 2401 0000 0502 0173 8087
 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapewniają zwrot wpłaconej kwoty w wysokości:
  • 75% do 15 lutego 2021,
  • 25% po 15 lutego 2021.

               

 

 

Głównym organizatorem konferencji jest

Oddział Górnośląski
Polskiego Towarzystwa Akustycznego


Współorganizatorem konferencji jest

Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk

Organizatorzy Szkoły występują o dofinansowanie za pośrednictwem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustycznego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

Dr hab. inż. Franciszek Witos - koordynator, przewodniczący OG-Śl PTA, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr inż. Roman Bukowski - przewodniczący SZ ASiW, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr hab. inż. Dariusz Bismor - sekretarz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr inż. Aneta Olszewska - skarbnik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.